TIN VUI: Lao động nước ngoài tại Đài Loan có thể ở lại đến 12 năm mà không phải xuất cảnh

TIN VUI: Lao động nước ngoài tại Đài Loan có thể ở lại đến 12 năm mà không phải xuất cảnh

vào sáng ngày 22/06/2016 vừa qua, Viện Lập pháp Đài Loan đã họp và đưa ra quyết định đơn giản hoá các thủ tục, đồng thời tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho lao động nước ngoài tại đây.

Theo đó, các ứng viên tham gia chương trình xuất khẩu lao động Đài Loan sau khi hết thời hạn hợp đồng là 3 năm, có thể tiếp tục ở lại Đảo Ngọc làm việc đến 12 năm mà không phải xuất cảnh, không phải làm lại thủ tục.

Bình luận