Tăng lương cơ bản cho lao động làm việc ở Đài Loan từ năm 2018

Hằng ngày chúng ta vẫn thường nhắc đến những cơ hội đi xuất khẩu lao động Đài Loan, vẫn luôn nói đến những lợi ích không phải bàn cãi về nó-có cơ hội làm việc ở môi trường công nghiệp phát triển, giao lưu văn hóa đặc sắc, trau dồi vốn ngoại ngữ….Qua từng năm thì số lượng người đăng ký tham gia chương trình này không ngừng tăng.

Trong 3 năm 2014 -2016, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài xấp xỉ 350.000 người. Riêng trong năm 2016 có trên 126.000 lao động, trong đó Đài Loan trên 68.000 lao động, đứng đầu về số lượng người tham gia. Dường như người lao động có “cảm tình” với thị trường này đến như vậy chắc hẳn phả có lý do.

Thứ nhất: Đài Loan được đánh giá là thị trường dễ tính từ khâu tuyển chọn đến thi tuyển

Thứ hai: Đài Loan có khá nhiều chính sách mở giúp người lao động nước ngoài có điều kiện làm việc tốt nhất. Cụ thể:

Trong năm 2017 Chính Phủ Đài Loan đã cho phép người lao động làm việc tối đa 12 năm tại thị trường này mà không cần về nước để gia hạn thủ tục pháp lý. Bên cạnh đó vào ngày18/8/2017 Bà Lâm Mỹ Chi Bộ trưởng Bộ LĐ Đài Loan đã tiến hành xem xét vấn đề tăng lương cho người lao động nước ngoài làm việc tại đây, từ 19.008 Đài tệ lên 21.009 Đài tệ.

Thông tin này tạo động lực vô cùng mạnh mẽ cho người lao động Đài Loan nói chung và người lao động nước ngoài làm việc tại đây nói riêng. Tăng lương đồng nghĩa với việc họ có cơ hội nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống về mặt tinh thần cũng như vật chất. Niềm vui này chưa nguôi ngoai thì niềm vui khác lại đến.

Căn cứ: “Quyết định ngày 18 tháng 8 năm 2017 của ủy ban xem xét mức lương cơ bản Đài Loan và giải quyết các quy định mới liên quan đến pháp luật Đài Loan. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 mức lương cơ bản ở Đài Loan điều chỉnh là 22.000 Đài tệ mỗi tháng, vậy là từ 21.009 Đài tệ mức lương đã tăng lên 22.000 Đài tệ. Cụ thể:

  • Lương cơ bản: Không thấp hơn 22,000 Đài tệ mỗi tháng
  • Phí bảo hiểm y tế mà lao động phải trả là 310 tệ mỗi tháng (bao gồm cả khán hộ công gia đình)
  • Phí bảo hiểm lao động mà lao động phải chi trả là 418 tệ mỗi tháng

Lý do quan trọng nhất khi quyết định đi xuất khẩu lao động Đài Loan của người lao động chính là cơ hội tìm kiếm nguồn thu nhập cao. Đối với hầu hết các bạn lao động, tăng lương lần này có thể là cơ hội để làm việc thật tốt, chăm chỉ, cật lực hơn.

Ai cũng biết rằng đi xuất khẩu lao động Đài Loan đằng sau những đồng tiền cơ cực là sự đánh đổi mồ hôi và nước mắt của người lao động. Chính vì thế việc điều chỉnh tăng lương như thế này giúp cho tất cả lao động có thật nhiều cơ hội cũng như một tương lai có phần rộng mở.

Chúc cho tất cả các bạn lao động đã và đang làm việc ở Đài Loan sẽ có được công việc tốt với mức thu nhập tốt nhất.

Rate this post

Bình luận