Đào tạo

Học nói tiếng Trung: Các loại bệnh

Nội dung bài học:  恶心、反胃 ěxīn, fǎnwèi          buồn nôn 流鼻血 liú bíxiě                chảy máu cam 抽筋 chōujīn                 chuột rút, vọp bẻ 打喷嚏 dǎ pēntì                hắt hơi 呼吸困难 hūxī kùnnán                   …