Các trường hợp người lao động được thay đổi chủ sử dụng

Khi sang nước ngoài làm việc nói chung và Đài Loan nói chung, người lao động tuyệt đối không được thay đổi chủ sử dụng khi chưa có sự đồng ý của Bộ lao động Đài Loan. Nếu trong thời gian hợp đồng mà bạn tự ý rời khỏi nơi làm việc, nơi cư trú hợp pháp mà bạn không báo cáo với người sử dụng lao động hợp pháp trong vòng 3 ngày liên tục hoặc bị phát hiện đang làm cho người sử dụng lao động khác thì bạn sẽ bị phạt tiền từ 30.000 – 150.000. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đổi chủ sử dụng lao động trong một số trường hợp sau:

  1. Bạn làm công việc hộ lý, chăm sóc người bệnh tại gia đình mà người được sự chăm sóc của bạn qua đời hoặc di chuyển tới nơi khác
  2. Người sử dụng lao động đóng cửa nhà máy, tạm ngưng hoạt động, giảm nhân công hoặc là nhà máy phá sản
  3. Người sử dụng lao động không trả lương đúng như quy định trong hợp đồng lao động hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào thuộc luật Lao động cơ bản của Đài Loan
  4. Bạn bị người sử dụng lạm dụng về thể chất hoặc tình dục nhưng bạn phải cung cấp đầy đủ những bằng chứng để chứng mình điều đó như băng, đĩa ghi âm hoặc chứng nhận y khoa. Bạn cũng được phép đổi chủ sử dụng nếu chủ sử dụng lao động của bạn hiện thời mắng chửi nhiều lần.
  5. Bạn bị ép phải làm việc cho người chủ sử dụng lao động không hợp pháp hoặc làm các công việc bị cấm theo quy định của pháp luật và có chứng cứ do cơ quan điều tra nhà nước xác nhận
  6. Bản thân người lao động, người sử dụng cũ và người sử dụng mới đều chấp thuận cho người lao động chuyển đổi công việc

Kể cả trong những trường hợp này, người lao động cũng chỉ được phép chuyển sang làm việc cho những người sử dụng có cùng loại hình công việc và người sử dụng lao động cũ phải hủy giấy phép lao động cũ của bạn trước khi bạn được phép làm việc cho người sử dụng lao động khác. Và người sử dụng lao động nào thuê lao động bất hợp pháp thì có thể bị phạt tới 750.000 NTD.

Rate this post

Bình luận